За нас

pogrebenie-pogrebalni-uslugi-sofia-cena

* СТОЛИЧНО ПОГРЕБАЛНО БЮРО ДЕСИСЛАВА е вписано в регистъра на погребалните фирми към Столична Община.

* Разполагаме със специализиран транспорт за вашите нужди и хладилна камера отговаряща на всички изисквания.

* Погребалната агенция работи по постоянен ценоразпис, Без надценка на таксите на Столична Община, Без скрити такси, Без комисионни.

* СПБ Десислава е регистрирано през 2004год. с основен предмет на дейност организация на траурни ритуали, извършване на погребения, кремация, търговия на траурни стоки.

* За нас ще бъде чест да изберете нашата фирма, а в отговор ще получите услуга на високо ниво независимо дали цената ще е минимална ­ ценен и важен за нас е всеки от вас!  Корекността и съпричестността са част от обслужването, винаги се стараем да отговорим на Вашите изисквания.

* Денонощно посещение на адрес / консултация без финансов ангажимент ако не ползвате нашите услуги!